facebooktwittermail d

Bra start för Rottneros

Trots oplanerat stopp i Vallviks Bruk.

Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt på 43 miljoner kronor för det första kvartalet 2017. Resultatet per aktie uppgick till 0:28 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 472 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 56 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38 miljoner kronor.

- Det första kvartalet 2017 präglades av en stark produktion och höga leveranser. Koncernen i sin helhet och även Rottneros Bruk, noterade produktionsrekord för ett enskilt kvartal, säger koncernchef Lennart Eberleh i ett pressmeddelande.

Samtidigt påverkades början av andra kvartalet av ett oplanerat stopp i Vallviks Bruk.

- Det är frustrerande med haverier som har sina orsaker utanför vår direkta påverkan, men hanteringen visade prov på det strukturerade och systematiska arbetssätt som vi introducerat i bruket. Produktionsbortfallet uppgår till cirka 4 500 ton eller 7,5 % av Vallviks produktion under ett kvartal, säger Lennart Eberleh