facebooktwittermail d

Bra skörd trots visst orosmoln

Lantmännen och Svenska Foder tror på en högre skörd i år.

Förra årets spannmålsskörd på 4,3 miljoner ton var den lägsta på fyra på år och nästan 20 procent lägre än året innan. I år blir den totala skörden troligen bättre eftersom den odlade arealen är större och grödorna ser bättre ut.

Ökning på tio procent

– Den prognos vi har nu är en ökning på drygt tio procent. Men nu har vi lite orosmoln med torka på vissa håll som vi inte riktigt vet var det blir av, säger Magnus Johansson på Lantmännen Lantbruk.

Prognosen dras ner av en förväntat sämre oljeväxtskörd på grund av utvintring i södra Sverige. Förra året uppgick skörden av raps och rybs till 279 600 ton vilket var sex procent mindre än 2009 och i år är oljeväxtarealen mindre än förra året.

Större volymer

Även Mats Jönsson, spannmålschef på Svenska Foder, tror på större volymer i år. Företaget har sålt mer utsäde och sammanställningen av lantbrukarnas Sam-ansökningar visar på en större spannmålsareal.

– Arealen korn har ökat och även havre och höstvete medan mindre grödor som rågvete och höstkorn minskar. Men totalt ökar spannmålsarealen med ungefär 50 000 hektar och det är på bekostnad av vall och en del raps, säger Mats Jönsson.