facebooktwittermail

Bra rustade när marknaden går ned

Norra Skogsägarna gör sitt bästa åttamånadersresultat någonsin. Nu vänder marknaden, men VD Pär Lärkeryd tycker ändå att föreningen har ett bra utgångsläge med nyinvesterade sågar och låga lager.

Trots det ser föreningens produktion ut att nå milstolpen 500 000 kubikmeter på helåret, en kraftig ökning jämfört med i fjol.
Trots det ser föreningens produktion ut att nå milstolpen 500 000 kubikmeter på helåret, en kraftig ökning jämfört med i fjol. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Norra Skogsägarna nådde ett rörelseresultat på 120 miljoner kronor för årets första åtta månader, att jämföra med 104 miljoner kronor för motsvarande period i fjol. Resultatet efter skatt före finansnetto var 123 miljoner kronor, det bästa åttamånadersresultatet någonsin enligt VD Pär Lärkeryd, som däremot inte vill dela med sig av omsättningssiffrorna: