facebooktwittermail d

Bra rustade när marknaden går ned

Norra Skogsägarna gör sitt bästa åttamånadersresultat någonsin. Nu vänder marknaden, men VD Pär Lärkeryd tycker ändå att föreningen har ett bra utgångsläge med nyinvesterade sågar och låga lager.