facebooktwittermail

Bra om djurbönderna får HK Scan-aktier

Klockan klämtar för Sveriges Djurbönder. Det är nog bara en tidsfråga innan föreningen läggs ned. Och lika bra är det. Vad är meningen med föreningen när den arbetar febrilt för att leta efter sitt existensberättigande?

Ingen kan säga att de hårt prövade medlemmarna inte har försökt. Likvidering direkt efter det att slakterierna såldes till Finland 2007 hade varit det bästa, men var inte vad medlemmarna ville. I stället har olika verksamheter varit på tapeten, men ingenting har varat för framtiden. Nu försvinner också rådgivningsdelen till LRF och det behövs inte längre någon vd.

De svenska djurbönderna tycks ha dragit nitlott på nitlott. I efterhand kan man konstatera en hel del:

Värdet på HK Scan-aktien är halverat sedan 2007. Den stärkta kronan gör också att värdet urholkas och de som lämnar föreningen får inte ut insatsens hela värde. Så har det faktiskt varit hela tiden sedan försäljningen.

Inflytandet i HK Scans styrelse är för litet. Och det finländska kanske för stort.

Strax före jul dömdes ledningen för den finländska bondeföreningen LSO för insiderbrott. LSO utnyttjade hösten 2006 insider­information för att köpa på sig rejält med aktier i slakterikoncernen HK Ruokatalo precis innan den tog över hela dåvarande Swedish Meats verksamhet.

Nu ska det sägas att domen är överklagad och kommer upp i högre instans. Och vad som faktiskt hände är historia. Men så positivt för de svenska djurbönderna har det inte varit. Dessutom var det nog så att köpet av de svenska slakterierna var en affär som var finländarna övermäktig.

I onsdags träffades Sveriges Djurbönders representantskap för att dryfta framtiden. En utredning ska ta reda på om en del av eller hela aktieinnehavet i HK Scan ska delas ut till medlemmarna.

Det är ett bra förslag, det bästa man kan göra för tillfället. Visserligen minskar föreningens inflytande ytterligare i HK Scan och aktien är inte värd så mycket. Men medlemmarna/ägarna får någonting som de själva kan välja vad de vill göra med, sälja till dagskursen eller behålla för att de tror på aktien i framtiden.

Medlemmarna i en pressad ekonomisk förening får del av värdet, i dag omkring 500 miljoner kronor. Helena Wennström