facebooktwittermail

Bra nätverk försvårar för dieseltjuvarna

Under 2010 stals det cirka 1 700 000 liter diesel i sydvästra Sverige och detta till ett marknadsvärde av 22 100 000 kronor, enligt en sammanställning från polisen i Västra Götaland. Men det finns en rad åtgärder att ta till för att minska risken för dieselstölder.

Dieselstölder har länge varit ett problem för lantbrukare och åkeriägare i södra Sverige. Problemen är omfattande även i norra Sverige och där har även skogsentreprenörer blivit av med omfattande kvantiteter. Stölderna begås antingen av enskilda personer, mindre grupperingar, eller ligor som arbetar organiserat.

Lotta Mauritzson på Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF, skriver i ett pressmeddelande att det finns en rad åtgärder att ta till för att minska risken för dieselstölder.
Det handlar i stor utsträckning om att försvåra för tjuven och ha ett bra nätverk där man tillsammans har uppmärksamhet på vad som händer i närområdet.

I samarbete med Svenska Stöldskyddsföreningen arbetar SMF Skogsentreprenörerna med larmkedjor. Detta för att få fler att bli uppmärksamma och att tipsa varandra.Tips för att minska dieselstölder
Placera tanken så skyddad som möjligt både från direkta angrepp och direkt insyn.

Lås tanken med godkända lås och mobila tankar bör förankras i sin helhet.

Försvåra för tjuven att komma nära tanken, om möjligt med grind eller bom.

Installera slangningsskydd till tanken eller fordonet.

Komplettera gärna det fysiska skyddet med larm och kameraövervakning. Larm är avskräckande och kan i dag användas tillsammans med övervakningskameror.

Tillsätt färgtillsats i tanken som underlättar spårning av dieseln och gör den svårare att sälja vidare.

Var aktiv och försök upprätthålla kontakt med andra företagare i närområdet. Det kan ge viktiga tips och ökar uppmärksamheten.

Källa: Svenska Stöldskyddsföreningen

ATL.nu