facebooktwittermail d

Bra konjunktur höjer Setras vinst

Sågverkskoncernen Setra förbättrar resultatet för första kvartalet.

En bra konjunktur höjde resultatet för Setra.
En bra konjunktur höjde resultatet för Setra. FOTO: ULF ARONSSON

Setra gjorde under första kvartalet i år ett rörelseresultat på 33 miljoner kronor. Det var bättre än motsvarande period i fjol, då vinsten var 9 miljoner kronor.

– Det ökade resultatet jämfört med första kvartalet föregående år förklaras av att marknaden för trävaror utvecklats i positiv riktning vilket gjort att vi kunnat öka såväl försäljningspriser som försäljnings- och produktionsvolymer för jämförbara enheter. Vi ser positivt på utvecklingen av trävarumarknaden och vi ser god efterfrågan hos våra kunder, säger Setras koncernchef Hannele Arvonen i ett pressmeddelande.

Containerkaos ger leveransproblem

Ett problem för Setra, och för många andra företag inom skogsindustrin, är bristen på containrar i Europa, och att fraktpriserna därmed gått upp. Enligt Hannele Arvonen kommer detta att även fortsättningsvis att påverka leveranserna till Setras kunder i Asien.

I januari 2017 slutfördes transaktionen avseende försäljning av rörelsen vid Setras sågverk i Vimmerby till Bergs Timber. I föregående års siffror ingår verksamheten i Vimmerby samt dotterföretaget Setra Plusshus och hyvleriverksamheten i Valbo som båda avyttrades under andra kvartalet 2016.

100 miljoner till aktieägarna

Årsstämma i Setra Group har beslutat om en utdelning med 1,94 kr per aktie för räkenskapsåret 2016, totalt cirka 100 miljoner kronor. De två största aktieägarna i Setra är Mellanskog och Sveaskog, som äger ungefär hälften var av sågverkskoncernen.

Setras första kvartal 2017

Omsättning: 1007 miljoner kronor (1028)

Rörelseresultat: 33 miljoner kronor (9).