facebooktwittermail d

Bra infrastruktur stärker värdet på din skogsfastighet

Att se till så det finns bra avläggsmöjligheter är en viktig del av planeringen inför en avverkning. ATL:s skogsexpert Carl Johan Moberg ger sina bästa råd.

Hej,

jag planerar för en kommande avverkning och har haft en dialog med en virkesköpare angående avlägg. Vad tycker du är viktigt att hålla koll på och tänka på när man planerar inför avverkningen?

Hej!

Logistik och infrastruktur är en stor del i hela skogsbruket. Skogsbilvägarna ska ha så bra bärighet som möjligt, kurvorna ska ha rätt radie, vändplatsen ska vara väl dimensionerad och så ska avlägget för virke ha rätt förutsättningar. Så detta är helt klart en relevant fråga att ställa sig. Det finns dessutom risk för avdrag på betalningen om inte vissa krav uppfylls.

Den viktigaste faktorn är att virke alltid måste läggas på ett trafiksäkert sätt. Finns inte bra avläggsmöjligheter är det förmodligen aktuellt att bygga ett bra avlägg.

En annan viktig sak att ta reda på innan avverkning är om du behöver ha tillstånd att lägga upp virket. Är det en allmän väg och virket ska ligga inom vägområdet ska du kontakta Trafikverket. Är det utanför vägområdet ska du kontakta markägaren och länsstyrelsen. Att ansöka om tillstånd för virkesavlägg inom vägområdet kostar i dag en peng.

Är det enskild väg och inom vägområdet är det väghållaren som ska kontaktas och är det utanför vägområdet är det markägaren. Oftast när det är en enskild väg kan det vara samma person, till och med du själv.

En sak som jag rekommenderar är att alltid undvika att stå på vägbanken med skogsmaskinerna för att lasta av virket. Det är alltid bättre för vägen och framkomligheten att stå på skogssidan. Dels för att kostnaderna för att eventuellt återställa vägen minskar, dels för att framkomligheten för övrig trafik påverkas mindre. Dock finns det inte alltid utrymme i terrängen för detta, men går det så tycker jag att det är värt att skapa plats.

En annan viktig sak att hålla koll på är om det finns ledningar. Det kan vara elledningar eller telefonledningar, men nuförtiden ligger det även en hel del nedgrävd fiberkabel i många diken. Finns det ledningar ska man alltid meddela ledningsägaren att man ska utföra en åtgärd, så att denna är medveten om det och kan märka ut var ledningarna finns eller vid behov även ta ner luftledningar.

När ett avlägg används och det lossas och lastas virke är det viktigt att hålla det så rent som det går från grenar, bark och annat skräp. Gör upp i din virkesaffär att städning ska ske löpande – eller, om du har möjlighet, åk dit själv och städa.

När virket väl är bortkört är det läge att kolla så vägbank, diken och trummor inte tagit skada. Kanske kan det behövas några timmar med en grävmaskin för att återställa: allt som oftast kan en last med grus behövas.

Genom att ha bra och väl underhållen infrastruktur på din fastighet får du bättre förutsättningar att göra bra virkesaffärer och värdet på din fastighets stärks. Gör upp redan vid virkesaffären vem som ansvarar för tillstånd, städning och återställning. På Biometrias hemsida kan du läsa mer om skogsbilvägar och avlägg.

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten