facebooktwittermail

Bra genetisk variation även i planterad gran

Den genetiska variationen i gran skiljer sig inte nämnvärt mellan brukad och gammal skog från kust till fjälltrakter i Västerbotten. Det visar en ny avhandling från Umeå Universitet.

Den genetiska variationen i granskogar skiljer sig inte nämnvärt mellan unga planterade skogar och äldre granskogar i naturreservat, sisar en ny avhandling.
Den genetiska variationen i granskogar skiljer sig inte nämnvärt mellan unga planterade skogar och äldre granskogar i naturreservat, sisar en ny avhandling. FOTO: HELENA EKLÖF/UMEÅ UNIVERSITET

Genetisk diversitet, det vill säga variationen i organismers arvsmassa, är nödvändig hos alla arter för att bevara möjligheten att anpassa sig till förändrade klimat och nya miljöer. I sin doktorsavhandling har Helena Eklöf, doktorand på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, undersökt hur det svenska skogsbruket, med avverkning och återplantering över stora ytor, påverkat granens genetiska diversitet.