facebooktwittermail

Bra foder ger bra mjölk

Ett bra vallfoder ger friska kor som mjölkar mycket. Vallmästarna Magnus och Anki Sandin har hittat sitt recept för en framgångsrik produktion.

På Isakgården utanför Älvsbyn i Norrbotten står korna och deras foder i fokus. Magnus och Anki Sandin har kontinuerligt jobbat med att utveckla besättningen och odlingen sedan de tog över gården 1994.

Årets Vallmästare


- Korna klarar av att konsumera stora mängder vallfoder och kan därför producera mycket mjölk. Har man ett bra vallfoder är det mycket lättare att räkna fram en välfungerande fullfoderblandning, förklarar Anki Sandin.

Paret blev utsett till Årets Vallmästare 2010, en tävling som arrangeras av Svensk Mjölk och tidningen Husdjur i samarbete med husdjursföreningarna, Svenska Vallföreningen och Sveriges lantbruksuniversitet.

Juryn tyckte att Sandins genom effektiv odling fått fram ett vallfoder med jämn och hög kvalitet, både hygieniskt och näringsmässigt. De tre skördarna under säsongen hade ett energiinnehåll på 11,5, 11,3 respektive 11,0 megajoule per kilo torrsubstans.

- Vi försöker analysera fram bästa skördetidpunkt för att få högt energiinnehåll. Det är lättare att kompensera för lågt protein än låg energi i fodret. Protein är lättare att köpa till, säger Magnus Sandin.

Fri fodertillgång


Besättningens cirka 130 kor av rasen svartvit holstein ligger på 10 900 kilo energikorrigerad mjölk i snitt per ko och år vid 4,1 procent fett och 3,4 procent protein. Målet i år är 11 000 kilo.

I november 2008 gick Isakgården över från uppbunden besättning till lösdrift och bytte till utfodring med fullfoder. Grovfoder, kraftfoder och tillskott blandas och ges i fri tillgång.

- Vi ger en blandning till samtliga mjölkande kor som är räknad på 33 kilo mjölk per ko och dag, och det får vi ut nu. Korna håller ett bra hull och är friska. Och det är viktigt! säger Anki Sandin.
Tina Andersson