facebooktwittermail

Bra fart på virkesexporten

Till och med maj ökade den svenska exporten av sågad vara med 11 procent.

Sveriges export av sågat virke ökade med 11 procent under våren.
Sveriges export av sågat virke ökade med 11 procent under våren. FOTO: ANN LINDÉN

Coronapandemin under våren verkar inte ha drabbat den svenska exporten av sågat virke, snarare tvärt om. Under januari till och med maj ökade exporten i stället med 11 procent jämfört med samma period i fjol. Det visar statistik från Skogsindustrierna.