facebooktwittermail d

Bra ekonomi för ekologiska mjölkföretag

Framöver kan mjölkföretagen vänta sig en stabil eller något försämrad lönsamhet, enligt Svensk Mjölks senaste mjölkekonomirapport. De ekologiska mjölkföretagen har det bättre.

Världsekonomin stimulerar efterfrågan på mejeriprodukter samtidigt som produktionen är begränsad och lagren i USA och Europa låga. De höga foder- och energipriserna och stigande räntor kan försämra ekonomin, enligt rapporten.

I mars beräknas nyckeltalet mjölk minus foder vara cirka 1,95 kronor per kilo mjölk för ett konventionellt mjölkföretag. Motsvarande siffra för ett ekologiskt mjölkföretag uppskattas till 2,85 kronor. Det innebär att nettot har förbättrats med omkring 35 öre per kilo på ett år.

Sedan årsskiftet har lönsamheten blivit sämre eftersom avräkningspriset har sänkts och priset på kraftfoder har stigit.

Ur ett historiskt perspektiv är dock lönsamheten relativt god eller till och med bättre för de ekologiska mjölkföretagen, enligt rapporten. De ekologiska mjölkföretagen har inte haft samma kostnadsökning för kraftfodret som de konventionella och har högre avräkningspris.

I en kommentar på Svensk Mjölks hemsida säger Agneta Hjellström, lönsamhetsexpert på Svensk Mjölk, att det är oroande att foderkostnaden äter upp mjölkintäkten.

- Den starkare kronan bör innebära en prispress på kraftfodret och göra de svenska mjölkföretagen mer konkurrenskraftiga. De höga kraftfoderpriserna ökar nu också betydelsen av att få fram ett grovfoder med bra kvalitet. ATL.nu