facebooktwittermail d

Bra efterfrågan på SCA:s produkter

Det råder god efterfrågan och prishöjningar på SCA:s produkter. Rapporten för tredje kvartalet fick aktien att stiga.

FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Det går bra för skogsbolaget SCA just nu. Efterfrågan är god för träprodukter, i Europa, Kina och USA och priserna har höjts under året, även under tredje kvartalet.

SCA lämnade i dag rapport för tredje kvartalet, som är det första helt egna kvartalet efter uppdelningen av det gamla SCA i hygienbolaget Essity och skogsbolaget SCA. Rapporten fick aktien att stiga, vid 11.30 hade B-aktien stigit med 4,5 procent.

E-handel

Efterfrågan på kraftliner har visat en stark tillväxt under flera år. De drivande krafterna i denna utveckling är e-handel och krav på förpackningar med hög kvalitet och därmed en ökande efterfrågan på förpackningsmaterial baserat på färsk fiber. Under året har prishöjningar genomförts.

Likaså är massamarknaden fortsatt stark. Leveranserna till Kina har ökat igen efter sommaren och efterfrågan är god även på övriga marknader. Priset i dollar på långfibrig sulfatmassa har ökat i september och ytterligare ökningar har annonserats från och med oktober.

För tryckpapper är efterfrågetrenden dock fortsatt negativ.

Virkesmarknaden inom SCA:s verksamhetsområde är stabil, både vad gäller pris och utbud, enligt rapporten för tredje kvartalet.

Läs mer: Rapporten slog marknadens förväntningar

Läs mer: Essitys rapport en lättnad

Premium: ATL:s intervju med SCA:s vd Ulf Larsson