facebooktwittermail

Markägare och jägare eniga – bra balans mellan vilt och foder

Enligt Äbin är det dåligt ställt med balansen mellan vilt och foder. Men i Västra Marks 1:a älgskötselområde tycker både markägare och jägare att viltförvaltningen fungerar bra.

Deltagare på samrådsmötet i Västra Mark 1:a älgskötselområde.
Samrådsmötet i Västra Mark 1:a älgskötselområde omfattar också en exkursion, den här gången med inriktning på ståndortsanpasnsing, viltfoder och plantskydd. FOTO: ULF ARONSSON

Det är stora skillnader inom det 50-åriga bestånd med planterad gran och självföryngrad tall där vi står.