facebooktwittermail d

Bra år för HK Scan – Sverige bäst i klassen

2020 var ett bra år för HK Scan. Försäljningen ökade med drygt 2 procent och koncernen gjorde sitt bästa resultat sedan 2015. Merparten av resultatet kom från den svenska grenen av bolaget.

Bacon till den svenska marknaden processas vid HK Scans anläggning i Polen.
Bacon till den svenska marknaden processas vid HK Scans anläggning i Polen. FOTO: CECILIA PERSSON

HK Scan, noterat på Helsingforsbörsen, har presenterat sin bokslutskommuniké. Bolaget har navigerat väl under pandemiåret 2020. Alla fyra geografiska affärsområden växte och visade positiva rörelseresultat.