facebooktwittermail

Nya konflikter att vänta i Boxholm

Denna vecka skulle Arla hämta de omtvistade inventarierna på mejeriet i Boxholm. Men besöket har ställts in. Nu hårdnar konflikten - igen.

– Det känns lite som ett hugg i ryggen, säger Lars Edlund, som är Glada Bondens och kommunens jurist till ATL.

FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Arla har inte för avsikt att släppa frågan om Boxholms mejeri, som efter att det först köpts av Boxholms kommun sålts vidare till Glada Bonden och nystartade dotterbolaget ÖMF Invest. Det framgår av handlingar vid Linköpings tingsrätt och en mejltråd som Arlas chefsjurist av misstag vidarebefordrat till Boxholms kommun, där den blivit offentlig handling.