facebooktwittermail d

Botten är nådd - mjölkpriset kan fortsätta uppåt

Det mesta tyder på att botten är nådd och passerad för den här gången och mjölkpriset kan fortsätta uppåt. Fortfarande finns det flera oroväckande faktorer kvar som kan bromsa takten i uppgången.

Den ökade mjölkinvägningen i EU-området är den tyngsta. Spontant hade man nästan förväntat sig en ännu större ökning när kvoterna försvann men det låga priset bromsar.

Även om mjölkströmmarna kan ta nya vägar när konflikterna i världen stör marknaden så kan man undra vem som är köpare till den ökade mängden av mejerivaror och framför allt till det pris som krävs för att de europeiska mjölkbönderna skall få bättre betalt.

En av de nya vägarna går mellan Nya Zeeland och Ryssland, det bör innebära att det vi brukar kalla världsmarknadspriset, det som blir resultatet vid det Nya Zeeländska mejeriet Fonterras auktion någon gång i månaden, kan fortsätta uppåt.

Det är långt kvar innan prisnivån och volymerna är så stora att det lyfter vårt mjölkpris men det är naturligtvis oerhört glädjande att trenden är bruten och visst ger det lite framtidstro.

Åter till Europa. Vi är ungefär 500 miljoner invånare inom EU. Antar man att alla dessa redan äter och dricker så mycket mjölkprodukter som man vill och anser sig behöva krävs det en himla massa nya invånare för att bli av med en mjölkökning på tre procent. Runt 15 miljoner nya mjölktörstande individer fattas.

Trots att det pratas om massinvandring så är det långt kvar innan bristen på mejerivaror skall behöva bli den begränsande faktorn.

Här hemma i Sverige sjunker mjölkinvägning och koantal sakta men säkert. Det finns sedan länge fler hästar än mjölkkor i landet, inte konstig att det finns de som späder nötköttet med hästkött.

Mer förvånade för min egen del att det snart är dött lopp mellan antalet älgar och mjölkkor. Ett i och för sig helt ovidkommande fakta men tänkvärt och politikernas engagemang för att bevara mjölkproduktionen är väl befogad.

Dessvärre är man tämligen handlingsförlamad och de uppslag som ges från lantbrukets företrädare är rimliga men det är tveksamt om vi skulle få fart på nybyggnationen ens om alla krav uppfylldes.

Det finns många mjölkbönder i Sverige som kan överleva ekonomiskt, kanske inte med dagens mjölkpris, men på samma nivå som krävs i övriga Europa, men sannolikt betydligt färre än de som är verksamma idag.

Lars Wiberg