facebooktwittermail d

Döms att betala vite för taggtråd i hage

Att ha taggtråd som stängsel i hästhagen kostar nu ett par i södra Sverige böter på 26 500 kronor.

Att ha taggtråd i stängslet till hästhagen kostar paret 26 500 kronor i böter.
Att ha taggtråd i stängslet till hästhagen kostar paret 26 500 kronor i böter. FOTO: MOSTPHOTOS

Det är förvaltningsrätten som bifallit länsstyrelsens begäran om att vitet ska dömas ut. Vid en kontroll förra året fick paret flera anmärkningar på sin djurhållning, bland annat att åtta hästar gick i en hage stängslad med taggtråd.

Paret fick ett föreläggande om att rätta till bristerna, som också gällde nötkreatur och där två av djuren inte ansågs tillräckligt rena. Föreläggande blev inte överklagat varför länsstyrelsen gick och begärde att vitet skulle dömas ut.

Enligt domen i förvaltningsrätten hävdar paret att det inte enbart var taggtråd som hästarna gick bakom i hagen och att man gjort allt man kunnat för att tillmötesgå länsstyrelsens krav. De har också angett att nötkreaturen sköts och görs rena regelbundet samt att man minskat antal djur.