facebooktwittermail d

Böter för skott mot utter

Jägaren trodde han sköt en mink men det var en utter. Nu döms han för jaktbrott.

I dag är uttern spridd i stora delar av landet men det är inte tillåtet att jaga den.
I dag är uttern spridd i stora delar av landet men det är inte tillåtet att jaga den. FOTO: MOSTPHOTOS

Jägaren, en man i 35-årsåldern, uppgav i tingsrätten att han trodde att han skjutit en stor mink rapporterar Radio Örebro.

Men det visade sig vara en utter som jägaren sköt. Uttern, som varit nästan utrotningshotad, finns numera spridd i stora delar av Sverige och ökar i antal. Att jaga utter är dock inte tillåtet.

Rätten trodde på jägarens förklaring men menade att den som jagar måste vara säker på vad denne skjuter.

Därför menade rätten att jägaren varit oaktsam och dömde honom för jaktbrott till 50 dagsböter på 250 kronor, det vill säga totalt 12 500 kronor.