facebooktwittermail d

Böter för odlare som anlitat bärplockare utan tillstånd

Sverige

Platschefen vid en gård i sydöstra Sverige döms av hovrätten till böter för att ha anlitat ukrainska bärplockare utan arbetstillstånd.

Dessutom straffas odlingsföretaget med en sanktionsavgift på 500 000 kronor.