facebooktwittermail

Drivmedelstankar förvarades i vattenskyddsområde – får böter

Ett företag som sysslar med skogsskötsel får betala 10 000 kronor för förseelse mot områdesskydd.

Montage av två bilder. Bild till vänster föreställer avverkad skog, bild till höger utspridda svenska sedlar i olika belopp.
Företaget sysslar med avverkning och skogstransporter. Boten blir på 10 000 kronor (arkivbild). FOTO: ULF ARONSSON/MOSPHOTOS

Ett avverkningsföretag förvarade tidigare under året två drivmedelscisterner i ett vattenskyddsområde på en fastighet Mellansverige. 

Detta medförde risk för skada av de miljövärden som ska skyddas av vattenskyddsområdet och nu får företaget böter på 10 000 kronor. 

Enligt strafföreläggandet från Åklagarmyndigheten hade inte näringsidkaren gjort vad som krävts för att förebygga brottsligheten.