facebooktwittermail d

Böter för avverkning i nyckelbiotop

En skogsägare i Örnsköldsviks kommun döms till 40 000 kronor i böter efter att ha avverkat skog i en nyckelbiotop.

Att hugga ved i en nyckelbiotop är inte okej, i alla fall om man inte först anmält om samråd.
Att hugga ved i en nyckelbiotop är inte okej, i alla fall om man inte först anmält om samråd. FOTO: TRONS

En nyckelbiotop är inget formellt skydd, begreppet skapades mer som ett pedagogiskt verktyg för att hjälpa skogsägare att identifiera speciellt skyddsvärda områden.

Därför är det heller inte olagligt att avverka nyckelbiotoper. Men på grund av de certifieringsregler som de flesta skogsägare och virkesköpare är anslutna till blir virket i princip osäljbart, och det är i praktiken ovanligt med avverkningar i eller av nyckelbiotoper.

Men det är just vad en 60-årig skogsägare i Örnsköldsvik gjort, och nu döms ha till 40 000 kronor i böter för detta, uppger Örnsköldsviks Allehanda.

Att avverka en nyckelbiotop är inget brott, ändå döms mannen. Varför det?

– I det här fallet berodde det på att mannen inte gjort en anmälan för samråd enligt miljöbalken, förklarar Vanja Strand, distriktschef för Skogstyrelsen i Västernorrland.

Högg brännved

– När höga naturvärden berörs måste man anmäla om samråd, och i det här fallet fanns det en registrerad nyckelbiotop på området. Då finns det inte heller någon nedre arealgräns för avverkningens storlek, till skillnad från en avverkningsanmälan som man bara behöver göra om avverkningen är större än 0,5 hektar.

Enligt utredningen har skogsägaren också vetat om att det fanns en nyckelbiotop på området. Trots det avverkade han 200 kubikmeter skog, i huvudsak brännved enligt domen.

– Andra åtgärder som är samrådspliktiga är till exempel vid anläggning av skogsbilväg, skogsgödsling, dikesrensning och stubbskörd, avslutar Vanja Strand.

LÄS OCKSÅ: Misstänkt varghybrid var vuxen varg

LÄS OCKSÅ: Här finns Sveriges högsta tall

SE OCKSÅ: Här rullar Brunetten fortfarande