facebooktwittermail d

Bostäder störde landskapsbilden – men inte jordvall och virkeshögar

Nej, 350 meter jordvall och sju meter höga virkeshögar stör inte landskapsbilden. Men det gör två nya bostadshus vid gården och stallet.

Det anser Västerås stad, som har tagit två helt olika beslut om bygglov några hundra meter från varandra.