facebooktwittermail

Bostäder i skog vållar protest

I Hägersten i södra Stockholm växer protesterna mot planerna att bygga uppåt 100 nya bostäder i Solbergaskogen. Hyresgästföreningen, miljörörelsen och stadsdelsnämnd har sagt nej, men stadsbyggnadsnämnden gav klartecken.

En inventering som Skogsstyrelsen gjort har till exempel lett till att stora delar av skogen klassats som så kallad nyckelbiotop. Det betyder att där finns gott om gamla träd och flera hotade, rödlistade djur arter, exempelvis den mindre hackspetten.

Älvsjö Miljöråd har räknat fram att minst 140 träd i Solbergaskogen måste fällas, av dem ett antal kraftiga ekar och mer än 150 år gamla tallar.


- Anledningen till att Solberga är ett populärt område är ju för att skogen finns där. Och tar man bort skogen så minskar ju populariteten, säger tvåbarnsmamman Emelie Roxby-Schüsseleder som är uppväxt i Solberga till P4 Radio Stockholm.ATL.nu