facebooktwittermail d

Bördig mark hotas när städerna växer

Urbaniseringen sker på jordbruksmark nästan dubbelt så bördig som världsgenomsnittet, enligt en ny vetenskaplig artikel.

300 000 kvadratkilometer av jordens bästa odlingsmark riskerar att gå förlorad fram till år 2030 om inget görs nu. Det uppges i en ny vetenskaplig artikel från bland annat Stephan Barthelm forskare vid Högskolan i Gävle och Stockholm Resilience Centre.

300 000 kvadratkilometer beräknas stå för nästan fyra procent av den globala odlingen av livsmedel och skulle kunna ge mer än 300 miljoner människor 2 500 kalorier per dag i ett helt år.

I Kina riskerar stora ytor av odlingsbar mark att gå förlorad när städerna växer.
I Kina riskerar stora ytor av odlingsbar mark att gå förlorad när städerna växer. FOTO: HELENA WENNSTRÖM

Påverka globala livsmedelssystemet

Det är främst i Asien och Afrika som megastäder breder ut sig. Kina kommer själva att stå för en fjärdedel av den totala globala förlusten av åkermark, enligt Stephan Barthel.

Regionalt kan man inte alltid kompensera för produktionsförlusten och i förlängningen kan detta påverka hela det globala livsmedelssystemet, varnar rapportförfattarna för.

I Kina riskerar stora ytor av odlingsbar mark att gå förlorad när städerna växer.
I Kina riskerar stora ytor av odlingsbar mark att gå förlorad när städerna växer. FOTO: HELENA WENNSTRÖM

Egypten väntas ha förlorat en tredjedel av sin åkermark år 2030. Liksom i Nigeria och Pakistan kan stora områden åkermark försvinna.

"Då småbrukare, som tenderar att hålla matpriser låga, slås ut kan livsmedelstryggheten minska med ökat importberoende från en global marknad med fluktuerande prissättning", säger forskaren Stephan Barthel i ett pressmeddelande.