facebooktwittermail d

Höjda bonusar till toppcheferna

Arlas två högst chefer, Peder Tuborgh och Peter Giørtz-Carlsen, fick tillsammans mer än dubbelt så hög bonus 2020 jämfört med 2019. Även Lantmännens vd Per Olof Nyman kvitterar ut en ny rekordbonus.