facebooktwittermail

Höjda bonusar till toppcheferna

Arlas två högst chefer, Peder Tuborgh och Peter Giørtz-Carlsen, fick tillsammans mer än dubbelt så hög bonus 2020 jämfört med 2019. Även Lantmännens vd Per Olof Nyman kvitterar ut en ny rekordbonus.

Den färska årsredovisningen för 2020 visar att bonusarna för Arlas två högst anställda chefer, vd Peder Tuborgh och Europachefen Peter Giørtz-Carlsen, har mer än dubblerats på ett år - från sammanlagt 0,9 miljoner euro 2019 till 1,9 miljoner euro 2020. Vad de får var för sig är oklart då Arla väljer att samredovisa ersättningen för vd och Europachefen.