facebooktwittermail d

Bonus till Korsnäs personal

Trots strejk och dyrbara stopp vid fabriken i Gävle får personalen vid Kinneviksägda skogs- och pappersbolaget Korsnäs 2 000 kronor extra i bonus.

Rörelsevinsten på 926 miljoner kronor för 2010 är 75 miljoner kronor mer än föregående år. Enligt Korsnäs vd Christer Simrén är det därför givet att personalen ska få del av kakan, rapporterar Arbetarbladet.

Trots att resultatet var bättre förra året är bonusen blygsam i jämförelse med de 8 000 kronor per heltidsanställd som betalades ut för 2009.

- Medarbetarnas bonus bygger på förväntat resultat, säger Christer Simrén som i övrigt inte vill uttala sig om ledningens bonus.

Brand och reparation


Minskad energiförbrukning och att företaget växer i Europa och Asien är bidragande orsaker till att det går bra för Korsnäs.
Förra året dämpades uppgången dock av störningar i produktionen i Gävle, dels i form av en reparation, dels i form av en brand i ett ställverk.

Även den tio dygn långa strejken i april förra året stod företaget dyrt, cirka 130 miljoner kronor. En stor del av de kostnaderna ersattes dock av Svenskt näringsliv. ATL.nu