facebooktwittermail d

Bönor så populära att odlare saknas

Åkerbönan kommer tillbaka som livsmedel, och bönor är så populära att det saknas svenska odlare.

Från att ha upplevts som en något tråkig, men nyttig, råvara i den svenska mathållningen är bönan nu tillbaka. Vilket ATL tidigare har rapporterat.

Och det med besked.

De olika böntyperna är så populära att det råder brist på bönodlare.

- Efterfrågan på bönor, framför allt från Öland, är mycket stor och det behövs fler odlare, säger forskaren Fredrik Fogelberg vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik.

- Det är viktigt att lantbruksnäringen nu följer med i utvecklingen och kan möta efterfrågan från livsmedelsindustrin. Annars står vi där om några år och undrar vad det var som hände. Och då är det för sent. Det här är något som både näringen och enskilda lantbrukare måste fixa.

Sojabönor i Mälardalen

I dag odlas bönor framför allt i Skåne och på Öland men Fredrik Fogelberg har tidigare visat att odling av exempelvis sojabönor är möjlig ända upp till Mälardalen.

Nu vill han tillsammans med professor Anna Mårtensson vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) arbeta fram ett odlingssystem för svenska edamame-bönor.

- Närproducerad edamame skulle betyda att vi slipper globala transporter, och kan minimera risken för felanvändning av kemiska bekämpningsmedel och för inblandning av GMO-soja. Spårbarhet ända ner till odlaren skulle troligtvis också öka konsumenternas förtroende för soja, säger Fredrik Fogelberg.

Svenska sojabönor

Enligt en enkätundersökning från 2012 finns det ett stort intresse från konsumenter i Sverige för svenska sojabönor.

- Vår vision är att svensk soja ska vara ett attraktivt alternativ för medvetna konsumenter. I dag är den här typen av sojabönor en produkt som konsumenten efterfrågar men köper som en fryst grönsak som är odlad i Asien.

Många flaskhalsar

Enligt Fredrik Fogelberg finns i dag en rad flaskhalsar för att öka produktionen av bönor i Sverige. En av dem är hur du får en förhållandevis liten volym förpackad och klar för livsmedelsindustrin.

- Det här är inte raketforskning. Vi pratar om odlare som kanske har några hektar och får ut fem ton torkade men orensade bönor. Var är aktören som kan rensa och packa bönorna i småpåsar och sätta gårdens namn på?

Oumph! och åkerböna

Ett av de företag som har hängt på trenden med bönor som livsmedel är Food for progress Scandinavia AB.

Förra året fick de ta emot Livsmedelsföreningens pris för produkten Oumph! som är baserad på sojaböna.

Den sojan är dock än så länge importerad.

Nu går de vidare och introducerar svenskodlad åkerböna som mat till människor.

- Vi kommer att gå ut med två produkter dels potatiskaka gjord på svensk potatis och 38 procent åkerböna. Dels cornball som är en falafelliknande produkt som består av majs och 48 procent åkerböna, säger Anna-Kajsa Lidell som tillsammans med Anders Wallerman är grundare av Food for progress Scandinavia AB.

Majsen i den sistnämnda produkten är importerad.

Bergendahls har nappat

Potatiskaka och cornball har nu tagits in av Bergendahls, en av landets största detaljhandelsgrupper.

De kommer även att börja distribueras till storkök.

Åkerbönorna odlas av Roland Höckert på Godegården utanför Järpås. En gård som är KRAV-certifierad sedan 1998. Roland tog över efter sin pappa 2006 i samband med att mjölkproduktionen avvecklades.

"Tror på stora volymer"

Anna-Kajsa Lidell tror att efterfrågan på de nya livsmedelsprodukterna gjorda av åkerböna kommer att vara stor.

- Vi tror på stora volymer. Våra produkter har engelska namn för att vi siktar på att de ska kunna bli exportprodukter. Även då blir det långa transporter men åt andra hållet, säger Anna-Kajsa Lidell.

- Vi måste stimulera det svenska jordbruket. Om det uppstår en kris så måste vi se till att det finns mat i landet. Vi måste även konstruera affären så att nästa generation ser att lantbruket är ett framtidsyrke.