facebooktwittermail d

Bönderna är krigets sanna hjältar i Ukraina

Förutsättningarna för jordbruket i Ukraina har ändrats dramatiskt sedan Ryssland startade sitt invasionskrig den 24 februari. 

Bo Libert, ATL:s återkommande skribent på ledarsidan, har träffat Natalia Mamonova, seniorforskare vid Institutt for rural- og regionalforskning i Trondheim, Norge, och forskningskonsult vid University of Notre Dame, USA. 

I den här Tema-bilagan berättar hon om läget i ukrainskt jordbruk, om livsmedels-produktionen och livet på landet i ett land i krig.