facebooktwittermail

"Prishöjningen borde vara två kronor"

Falköpings Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier följer Arlas mjölkprishöjning. 

Men höjning på drygt 30 öre per kilo mjölk räcker inte långt enligt bönder ATL pratat med. 

– Skulle vi ha full kostnadstäckning så borde prishöjningen vara två kronor, säger Nils-Erik Ohlsson, som levererar mjölk till Skånemejerier. 

Skånemejeriers mejeri i Kristianstad.
Skånemejerier, Falköpings mejeri och Norrmejerier har meddelat att de följer efter Arlas höjning av mjölkpriset. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Kraftiga kostnadsökningarna på bland annat insatsvaror, energi och drivmedel har pressat det svenska lantbruket det senaste året. 

Därför gladdes många mjölkbönder åt att marknadsledande Arla i veckan kom med beskedet att mjölkpriset höjs med 31,2 öre per kilo från och med december. Konkurrenterna Falköpings mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier meddelade att man följer efter. 

Men frågan är hur långt 31,2 öre räcker? Inte långt om man frågar Hans Cederlöf, mjölkbonde i Salbohed utanför Sala, som levererar till Falköpings Mejeri. 

– Alla tycker att 31 öre var en jäkla höjning men det är ju flera undersökningar som säger att vi har mellan 70 och 85 öre i ökade kostnader de senaste tolv månaderna så de har ju en bit kvar, säger han.