facebooktwittermail d

"Prishöjningen borde vara två kronor"

Falköpings Mejeri, Norrmejerier och Skånemejerier följer Arlas mjölkprishöjning. 

Men höjning på drygt 30 öre per kilo mjölk räcker inte långt enligt bönder ATL pratat med. 

– Skulle vi ha full kostnadstäckning så borde prishöjningen vara två kronor, säger Nils-Erik Ohlsson, som levererar mjölk till Skånemejerier.