facebooktwittermail d

Bönderna får stå för notan när MRSA ska utrotas

Norges bönder är besviken på statens låga ersättning för slakt av MRSA-smittade grisar. Uppfödarna tvingas stå för huvuddelen av notan – trots att de gör en insats för folkhälsan.

De norska myndigheterna har i samråd med bönderna kommit överens om att slakta alla grisar i MRSA-smittade besättningar. Syftet är att förhindra att bakterien sprider sig till människor.

De gula stafylokockerna är motståndskraftiga mot antibiotika och kan smitta mellan människa och djur. Även om djuren inte blir sjuka kan bakterien vara allvarlig för människor, skriver den norska intresseorganisationen Norges Bondelag i ett pressmeddelande.

Låga ersättningen

Men bönderna är upprörda över den låga ersättningen, som bara täcker 10-20 procent av produktionsbortfallet.

"Bönderna gör ett jobb för folkhälsan, då ska vi inte sitta med en egen avgift på upp emot 90 procent", säger Lars Petter Bartnes, ordförande för Norges Bondelag, enligt pressmeddelandet.

Tar lång tid

En sanering medför direkta kostnader, men innebär även att det tar lång tid för uppfödaren att komma tillbaka till normal produktion.

"För att säkra att myndighetens strategi mot antibiotikaresistens lyckas är det viktigt att enskilda branscher och personer inte påförs stora förluster när de följer upp smittskyddsåtgärder som görs av hänsyn till folkhälsan", säger Lars Petter Bartnes.

32 norska besättningar

I år har MRSA hittats i 32 norska besättningar av de 400 som har testats.

2013-2014 hittades smittan i 26 norska besättningar, uppger Sveriges Grisföretagare på sin hemsida.

Sverige inte drabbat

Svenska grisbesättningar har än så länge inte drabbats av MRSA, med undantag för ett prov som befanns vara positivt på ett slakteri 2010.

– Men Jordbruksverket har tillsatt en arbetsgrupp för hur vi ska hantera MRSA-frågan, så att vi har en plan för om vi skulle få in smittan, säger Björn Bengtsson, veterinär och antibiotikaexpert på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Myndigheterna räknar med att det skulle kosta 10-12 miljoner kronor om året om vi skulle få in smittan i Sverige. Kostnaderna omfattar saker som provtagning och isolering.