facebooktwittermail

Bönder trotsar gödselförbud

Många har anmält skånska lantbrukare till kommunerna för att de spritt gödsel på tjäle i år. Ofta är anmälarna själva bönder.

För att man ska få lov att sprida gödsel ska marken vara frostfri ner till 15 centimeters djup.

Trots det har kommuner runt om i Skåne i år fått in många anmälningar om att bönder har varit ute och spritt både handels- och stallgödsel på åkrar med tjäle. Det är ovanligt att lantbrukare anmäls för det.

- Jag har jobbat här i fyra år och aldrig varit med om en anmälan. Det är nog väldigt extremt i år och det hör man i andra kommuner också, säger Jennie Hugert, miljöinspektör i Staffanstorp.

Tio lantbrukare


I Staffanstorp, Trelleborg, Kristianstad och Lund har kommunerna fått in många anmälningar som totalt rör omkring tio enskilda lantbrukare. En del av dem kommer att leda till åtalsanmälningar.

Bilden som ges av kommunernas miljöinspektörer är att det framför allt är lantbrukare som anmäler andra lantbrukare.

- De som håller sig till lagstiftningen tycker väl att de som inte håller sig till lagar och regler svärtar ner yrkeskåren. Och man är rädd för lagar och regler på grund av att det kommer att bli tuffare, säger Jennie Hugert.

Packar inte marken


En tidig och ihållande vinter i kombination med att nya strängare regler kring gödselspridning infördes 2010 har troligen bidragit till att bönder sprider gödsel på tjälen.
Förutom att man kommer i gång med spridningen tidigare minskar risken för markpackning om man kör på tjäle. Så tror Ewa Björnberg, miljöinspektör i Lunds kommun, att lantbrukarna har resonerat.

I de djurtäta kommunerna är anmälningarna om olaglig gödselspridning inte många, men antalet ansökningar om och beviljade dispenser för att få lov att sprida gödsel har ökat kraftigt.

I Kalmar, Falkenberg, Ronneby och Sölvesborgs kommun har omkring 15 dispenser totalt beviljats. Förra året var det väldigt få som sökte dispens i kommunerna.

En fördubbling


Den våta hösten och långa vintern har hindrat bönderna från att sprida gödsel som därför har ackumulerats i brunnarna. De som inte har fått dispens har tagit till andra lösningar som att sälja djur och flytta gödsel till andra brunnar.

Patrik Olsson på Fjälkestad åkeri har flyttat 2 000-3 000 ton gödsel per vecka till bönder i Skåne, Blekinge och Småland. Det är en fördubbling jämfört med förra året.

- Det är exceptionellt, vi hade en blöt höst och sedan slog vintern till väldigt tidigt. Många förlitade sig på dispenser och att de skulle kunna köra i november, men det satte snön stopp för. Så all den gödseln fick lagras och plötsligt blev det akut med alla brunnar.

Inte hunnit med


På många lantbruk har man inte hunnit ställa om efter det ökade behovet av lagringskapacitet som de nya gödselreglerna medfört.

Men med de extrema förhållanden som rått i höst och vinter är det inte säkert att kraven på åtta månaders lagringskapacitet för nötkreatur och tio månader för grisar och fjäderfä hade räckt ändå.

- Det kan vara otillräckligt med de krav som finns för att man ska kunna uppfylla de andra reglerna helt, säger Kristina Lindfeldt, miljöinspektör vid Falkenbergs kommun. Tove Nilsson