facebooktwittermail d

Fem bönder om kostnadskrisen

Flera lantbrukare uppskattar stödet för dieselkostnaderna, men andra tror inte att de kommer kvalificera sig för krisstödet. ATL har pratat med fem lantbrukare om hur de upplever kostnadskrisen och hur kostnadsläget påverkat deras företag.