facebooktwittermail

Bönder i stor biogassatsning

Swedish Biogas International planerar, tillsammans med flera lokala lantbruksföretag, en ny gödselbaserad biogasanläggning i Västerås.

Företaget har tecknat ett 15-årigt leveransavtal med Svensk Växtkraft, som ägs av kommunala Vafab Miljö AB.

Avtalet omfattar 3 miljoner normalkubikmeter årligen, vilket motsvarar 4 000 personbilars årliga förbrukning. Ordervärdet är omkring 300 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från Swedish Biogas.

Nya affärsmöjligheter


- Vi ser biogassatsningen som mycket positiv då den ger oss en ny affärsmöjlighet och en klimatsmart hantering av vår gödsel, där vi både skapar biogas till fordon och får en bättre gödsel ur närings- och lukthänseende, säger Wolmar Skure, ägare till en av de 14 gårdar som medverkar i satsningen.

Swedish Biogas bygge ska placeras intill Växtkrafts biogasanläggning på Gryta avfallsstation i Västerås. Byggstart planeras till hösten 2011 med leveransstart sommaren 2012.

Suget efter biogas är stort i Mälardalsområdet. Lokaltrafiken i Västerås tecknade nyligen ett avtal med Växtkraft om en fördubbling av gasleveranserna, från dagens 2 miljoner kubikmeter till 4,5 under 2016. ATL.nu