facebooktwittermail d

Jordbruket är nyckeln i kampen för klimatet

Småskaliga bönder världen över drabbas hårt av klimatförändringarna. Vi är alla beroende av att de får stöd att hantera en allt varmare värld, skriver Anna Tibblin, We Effect och Vi-skogen.  

Kvinna vid sin grönsaksodling i Guatemala
Faustina Garreto odlar grönsaker i Guatemala, ett av de länder som drabbats hårdast av klimatförändringarna. FOTO: CLAUDIO VASQUEZ BIANCHI

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Oförutsägbara regn, allt längre perioder av torka och ökat antal översvämningar. Småskaliga bönder i länder med utbredd fattigdom drabbas hårt av klimatkrisen, men får lite eller inget stöd från sina regeringar att hantera dess effekter. De småskaliga jordbrukarna är nyckeln till en hållbar omställning, och behöver stöd för att klara ett förändrat klimat.

I dag, inför FN:s klimatkonferens i Glasgow släpper vi på We Effect och Vi-skogen rapporten Bondebarometern. I somras skickade vi ut en enkät till 38 organisationer som samlar 3,4 miljoner småskaliga bönder i 20 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Av dem angav samtliga att de upplevt förändringar i klimatet de senaste 15 åren.

En klar majoritet av organisationerna identifierade inkomstminskning som en av de största konsekvenserna av att böndernas skördar minskat och 33 av de 38 svarande uppgav att deras medlemmar haft otrygg tillgång till mat.

Vår mat har ofta ett högt mänskligt pris. Många av de som odlat det vi tänkt laga till middag ikväll kommer själva att gå och lägga sig hungriga. Bara i Kenya hotas just nu över två miljoner människor av svält, efter att coronapandemin slog ner som ytterligare en kris efter år av klimatrelaterade katastrofer.

75 procent av alla människor som lever i fattigdom bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för att överleva. De är kaffeproducenter och avokadoodlare. Det är de som drabbas när regnen inte kommer eller översvämningar ödelägger ett helt års inkomst. Människor som lever i fattigdom drabbas hårdast av klimatkrisen, trots att de är minst skyldiga till den globala uppvärmningen.

Rapporten Bondebarometern belyser en av våra absolut mest avgörande politiska frågor: klimatkrisens påverkan på människor som lever i fattigdom. För att bemöta problemet rekommenderar vi svenska beslutsfattare att utöka stödet till klimatanpassning för att se till att människor som är direkt drabbade av klimatförändringarna får det stöd de behöver för att ställa om sitt jordbruk. Detta stöd måste ske utöver det befintliga utvecklingsbiståndet.

Vi på We Effect och Vi-skogen arbetar för att biståndet som riktas till att stötta småskaliga jordbrukare ska öka, samt att de som är direkt drabbade av klimatförändringarna ska få det stöd de behöver för att ställa om sitt jordbruk.

Sverige är ett litet land som gör stora avtryck i flera internationella frågor. Det kan vi göra även i frågan om allas rätt till mat. Att rikta stödet till småskaligt jordbruk och stötta omställningen till klimatanpassade jordbruksmetoder kan bidra till en stärkt livsmedelsförsörjning i länder som drabbas hårt av hunger som en effekt av klimatförändringarna. Frågan vi måste ställa oss är om vi har råd att låta bli.

Anna Tibblin

Generalsekreterare We Effect och Vi-skogen