facebooktwittermail d

Bönder betalar inget för att hyra mark

I Malmö kommun är det gratis att hyra jordbruksmark. I praktiken går flera arrendatorer med vinst på grund av EU-bidrag och låga arrendeavgifter. Kommunen har inga planer på att sälja jordbruksmarken eller använda den på något annat sätt,

Sydsvenskan har granskat Malmö kommuns arrendatorer av jordbruksmark. Granskningen visar att 18 av de 90 arrendatorerna inte behöver betala för marken. Det rör sig om en tredjedel av Malmö kommuns jordbruksmarker. Arrendatorerna går i stället plus på gårdsstöd och pengar från EU som fördelas av Jordbruksverket.

Snittpriset för att hyra jordbruksmark i Skåne är 4 600 kronor per hektar och år. I Malmö är det betydligt billigare  – 2 800 kronor per hektar och år enligt Sydsvenskan.

Milan Obradovic (S) är ordförande i kommunens tekniska nämnd och är den som ansvarar för jordbruksmarkerna. Till Sydsvenskan säger han att han inte riktigt är insatt och måste kolla över om det stämmer.

– Samtidigt är det ju viktigt att någon använder marken därute så att landskapet hålls levande. Vore arrendena för höga är risken att arrendatorerna träder ifrån utan att någon kommer till och då blir det bara gräs, säger han till Sydsvenskan.

Den nuvarande kommunledningen har idag inga planer på att sälja av vissa markområden och anser att den bör bevaras för framtiden. De får dock mothugg från Miljöpartiets Anders Törnblad som är vice ordförande i tekniska nämnden. Han säger till Sydsvenskan att de låser kapital som skulle kunna användas till att bygga en skola eller annat.