facebooktwittermail d

Lägre kostnader för bonden men högre matpriser för konsumenten

Bondens kostnader för insatsvaror sjunker men livsmedelspriserna fortsätter ändå att öka. Det visar statistik från Jordbruksverket.

Priser på bland annat grönsaker ökar med den högsta årstakten sedan 1950-talet. FOTO: ANN LINDÉN

Lantbrukets genomsnittliga kostnad för insatsvaror sjönk med 2,1 procent i januari, främst drivet av att både energi och gödselpriser sjönk med över tio procent, enligt statistik från Jordbruksverket. Ändå fortsatte både avräkningspriser för bonden och livsmedel att stiga under månaden.