facebooktwittermail d

Lantbrukare fick utmärkelsen Årets pollinatör

Gårdsmästaren Niclas Malm har blivit årets pollinatör 2018. Han har bidragit till att fler inom lantbruket uppmärksammar pollinatörernas behov av mat, enligt motiveringen.

Årets Pollinatör 2018 delas ut av nätverket Pollinera Sverige, där bland andra Svenska Bin ingår. Nätverket arbetar för att samla och sprida kunskap om pollinering. I år har gårdsmästaren Niclas Malm fått ta emot utmärkelsen. Enligt Pollinera Sverige sprider Niclas Malm viktig kunskap om pollinering till allmänheten:

”Niclas Malm sprider viktig kunskap, bland annat genom de fältvandringar som anordnas i Hushållningssällskapets regi. På gårdarna Glyttinge och Klostergården inom projektet Mångfald på slätten har man genom att skapa samarbete med lantbrukare, växtodlingsrådgivare och övriga intressenter bidragit till att fler inom lantbruket uppmärksammar pollinatörernas behov av mat under hela säsongen”, står det i motiveringen.

Storskalig mångfald

Niclas Malm har bland annat kombinerat ett rationellt storskaligt lantbruk med rik biologisk mångfald. På försöksgårdarna Glyttinge och Klostergården utanför Linköping har han sått in ett- och fleråriga växter på svårbrukade åkerkilar och hörn som utan förlust kan användas för att gynna pollinatörerna.

Niclas själv menar att de blommande zonerna är lönsamma.

– Jag är himla intresserad av ekonomi nämligen, och det här kostar oss inget. Vi bönder slipper besvärliga hörn och kan inrikta oss på de ytor som är mer rationella att bruka. I och med att det är så mycket baljväxter i blandningen så ökar vi också bördigheten till den dag man vill ta jorden i bruk igen. Jag tycker inte det har varit svårt alls att skapa de blommande fälten. Jag gör bara som jag brukar och är noga med att göra allt rätt från grunden.

Bidrar till positiv bild

Niclas Malm menar att det med hjälp av jordbrukarstöd skulle göras ännu mer lönsamt för bönderna att så in blommande fält. Han tycker också att lantbrukare ska tänka på vad de blommande fälten kan ge lantbruket.

– Det bidrar till en positiv bild av böndernas arbete, det är något som svenska konsumenter uppskattar, säger han i ett pressmeddelande.

Förebilder behövs

– Lantbruket är en bransch i behov av förebilder, säger Jenny Henriksson på Jordbruksverket som också arbetar med projektet Mångfald på slätten. Lantbrukarna är ju den grupp som kan göra mest för mångfalden – särskilt i uppodlade slättbygder som Östergötland och Skåne. Insekterna är ju viktiga som pollinatörer men också som föda åt andra, till exempel fåglar.

Därför är det viktigt att visa att arbete med biologisk mångfald inte behöver gå stick i stäv med matproduktionen, utan tvärtom kan gynna den säger Jenny Henriksson i ett pressmeddelande.

Måste ta hänsyn

Biodlaren Lotta Fabricius och Anna Lind Lewin, grundare av nätverket Pollinera Sverige, understryker att det måste tas hänsyn till bin och humlor om det ska bli grödor, bär och frukt. De båda säger:

– Kunskap om alla våra pollinatörer och deras olika behov är en överlevnadsfråga för mänskligheten. Ju fler bönder som deltar i mångfaldsarbetet, desto fler arter kan gynnas och bevaras.

LÄS MER: Svårt för pollinatörer

LÄS MER: De vill pollinera hela Sverige