facebooktwittermail

”Inte så enkelt när man kommer till verkligheten”

Malshult

För Lotte Melin hade verksamheten förenklats om hon kunde byta skiften med and­ra bönder som har samma behov. Men hon ser också svårigheterna.