facebooktwittermail d

Bonden fick sämre betalt i mars

Det avräkningspris som lantbrukare får för sina produkter sjönk för andra månaden i rad, enligt statistik från Jordbruksverket.