facebooktwittermail d

Oförändrade avräkningspriser för bonden

Avräkningspriserna stod stilla för bonden i juli medan matpriserna i butik fortsatte att öka, enligt Jordbruksverkets statistik.