facebooktwittermail

Bonden bör gottgöras för högt djurskyddskrav

Jag är allvarligt oroad över situationen för de svenska grisbönderna. Många har det oerhört tufft ekonomiskt.

Den akuta situation som vi nu ser beror på överskott av griskött i EU, men de strukturella problemen går betydligt djupare än så.

1. Vad gör vi för att råda bot på dagens situation?


Anledningen till att det nu kommer in mycket tyskt kött på den svenska marknaden är för att länder utanför EU har stoppat sin import av tyskt griskött. Prio nummer ett är att få
i gång exporten till Ryssland och Kina igen. Det kommer att lätta på trycket, och därmed få upp priserna på griskött.

Enligt det regelverk som vi har i EU kan Sverige bara stoppa importen om köttet är farligt att äta. Det är ett beslut som Livsmedelsverket i så fall ska ta. Det kött som nu kommer in i Sverige är inte kontaminerat, och därmed helt ofarligt att äta. Därför kan vi inte stoppa det.

2. Vad gör vi för att stärka grisproducenterna i ett längre perspektiv?


Jag vill att vi ska öka produktionen av mat i Sverige. Vi gör bra mat, har välutbildade, duktiga bönder och vi har gott om mark och vatten.

För att människor ska fortsätta som bönder och för att produktionen ska öka finns det en sak som jag ser som helt avgörande: man måste tjäna pengar som bonde! Därför har jag satt i gång flera processer för att få upp lönsamheten.

Ett förslag som har förts fram är att ersätta bönderna för deras kostnader för det höga svenska djurskyddet. Jag håller med om att det är rimligt att på en fri marknad kompensera för högre krav som fördyrar produktionen. Jag har därför satt i gång ett arbete med att hitta sätt att via Landsbygdsprogrammet kompensera bönder för högre djurskyddsstandard.

Regeringen har satt i gång en utredning som ser över konkurrensen i livsmedelskedjan. För här är något fel! Jag har också satt i gång en utredning som ser över hela den svenska djurskyddslagstiftningen. Syftet är att göra lagstiftningen enklare för bonden och mer kostnadseffektiv med samma goda djurskydd.

Vad gäller ursprungsmärkning så är ett arbete redan i gång i EU. Det förslag som ligger på bordet, och som jag och Sveriges regering har röstat för, innebär att griskött märks på samma sätt som nötkött märks i dag.

Offentlig upphandling är ett annat område som jag har jobbat med under de senaste två åren. Vi har skjutit till pengar till Miljöstyrningsrådet för att det ska hjälpa kommuner med upphandlingen. Kommunerna måste bli mycket bättre på att ställa krav på den mat som de lägger skattepengar på att köpa in till barn och äldre!

Jag kommer att fortsätta att jobba för att förbättra konkurrensvillkoren för svenska bönder och därmed ökad lönsamhet. Tyvärr finns det ingen "quick fix" som kan rätta till 70 år av sossestyre som har satt svensk primärproduktion i den situation den i dag sitter i.

Men med enträget och långsiktigt arbete är jag övertygad om att vi tillsammans kan vända trenden. Och det behövs, för svenskt griskött är fantasiskt!

Eskil Erlandsson
Landsbygdsminister (C)