facebooktwittermail d

Bonde förbjuds använda ligghall

En bonde från Falkenbergs kommun förbjuds att använda gårdens ligghall. Anledningen är att byggnaden är fallfärdig och att taket hotar att rasa in över djuren.

Taket är bristfälligt konstruerat och buktar. Bärande stolpar saknas på flera ställen och rasrisken är stor, enligt länsstyrelsen i Hallands län.

- Om taket ger vika när djur finns i ligghallen kan detta orsaka stora skador och onödigt lidande för djuren, konstaterar länsstyrelsen i sitt beslut.

Ligghallen har inte heller förprövats, vilket är ett krav när djurhållningen överstiger ett visst antal och om byggnaden uppförts efter 1994.

Vid länsstyrelsens kontroll fanns 17 nötkreatur i den cirka 100 kvadratmeter stora hallen.ATL.nu