facebooktwittermail

Bonde fick rätt - efter fem år

Hötvisten drog ut på tiden. I fem år, närmare bestämt. Nu får skånske lantbrukaren Elias Johansson 25 000 kronor i skadestånd.

- Det kom som en överraskning och känns lite som en upprättelse, säger han.

Justitiekanslern anser att Växjö tingsrätts utdragna hantering av ärendet är oacceptabel och har beslutat att Domstolsverket ska kompensera honom ekonomiskt.

- Ja, det är för bedrövligt hur det kan gå till, säger Elias Johansson.

Rena surdegen


Den 79-årige köttbonden i Vittsjö-Olastorp utanför Bjärnum har levererat hö, foder och ensilage till olika kunder i närmare ett halvt sekel.

För fem år sedan hamnade en av kunderna, en småländsk ridskola, på obestånd och kunde inte längre betala för leveranserna.
Till slut såg Elias Johansson ingen annan utväg än att vända sig till tingsrätten. Men det som tycktes vara ett tämligen okomplicerat tvistemål utvecklades till rena surdegen.

En muntlig förberedelse hölls i december 2005, tre månader efter att stämningsansökan hade lämnats in.

Nådde förlikning


Sedan hände ingenting, vare sig åren 2006, 2007 eller 2008. Det dröjde ända till 2009 innan parterna kallades till huvudförhandling.

Den fick dock ställas in, sedan det visat sig att en av de inblandade hade flyttat utomlands och inte nåtts av kallelsen i tid.

Först i augusti förra året fick långbänken sin upplösning.
- Vi nådde en förlikning och jag fick 35 000 kronor exklusive moms, berättar Elias Johansson.

Växjö tingsrätt förvarar sig med att det var svårt att driva målet framåt, eftersom ridskolans representanter saknade ombud.
Den ansvarige rådmannen uppger också att rätten hade vissa underhandskontakter med parterna, men dessa är inte dokumenterade.

Bristande initiativ


Justitiekanslern slår nu fast att den långa handläggningstiden i kombination med tingsrättens bristande initiativförmåga har kränkt Elias Johanssons rätt till domstolprövning inom skälig tid.

Trots att han inte fick de 50 000 kronor han begärt är han nöjd med beslutet:

- Ja, det får man väl vara. Ett sådant här mål borde inte behöva ta så lång tid, det drabbar ju den enskilde, säger Elias Johansson. Magnus Gatemark