facebooktwittermail d

Bonde anmäld för att ha bränt hemma

I stället för att köra rivningsavfallet till tippen eldade lantbrukaren upp det - hemma på gården. Nu har han blivit åtalsanmäld, misstänkt brott mot miljöbalken.

Det var i mitten av februari som klagomål inkom till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. När miljöinspektören kom till gården i Simrishamns kommun pågick eldningen av behandlade logdörrar, glas, tegel och metallföremål för fullt, berättar Ystads Allehanda .

Den här typen av "hembränning" är inte tillåten och det blir nu upp till åklagare att granska fallet.

- Det enda som är tillåtet att elda är trädgårdsavfall, det vill säga löv, kvistar och mindre grenar. Allt annat kräver tillstånd, säger miljöinspektör Magnus Malmberg. ATL.nu