facebooktwittermail d

Bomills rörelseresultat sjönk

Spannmålssorteringsbolaget Bomill redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet 2023 på -5,7 miljoner kronor (-5,3).