facebooktwittermail

Bollstasågen förbättrar timmersortering

Bollsta sågverk utanför Kramfors investerar 37 miljoner kronor i sin timmersortering. Investeringen omfattar en ny långbana med 80 fack.

- Med ny transportör och hela 80 fack kan vi fullt ut utnyttja våra nya mätramar med 3D-mätning och röntgen, säger Katarina Levin, SCAs sågverkschef i Bollstabruk, i ett pressmeddelande.

Ökad precision


Investeringen innebär att sågen kan sortera timmerråvaran med större precision, öka utbytet och styra rätt råvara till rätt produkt.

- Vi ökar också sorteringskapaciteten och gör det därmed möjligt att fortsätta öka produktionen vid Bollsta sågverk, säger Katarina Levin.

Den nya investeringen genomförs sommaren 2011. I fjol investerade Bollsta sågverk i mätramar för röntgenmätning och för mätning av stockarna i tre dimensioner, samt kringutrustning. ATL.nu