facebooktwittermail d

Bollnäsfil får komma från Gävle

Nu är det klart: Varumärket Bollnäsfil är inte vilseledande. Det slår PRV, Patent- och registreringsverket, fast efter en anmälan av Falköpings Mejeri.

I en anmälan till PRV vill Falköpings Mejeri att Gefleortens registrering av Bollnäsfil ska upphävas eftersom märket är vilseledande. Som stöd för sin argumentation anger man att namnet utgörs av ett ortsnamn, Bollnäs, men att produkten inte tillverkas där och därför är vilseledande.

I sitt beslut ger PRV Gefleorten rätt som å sin sida menar att namnet inte är vilseledande.

Inte vilseledande

PRV skriver bland annat att det måste finnas konkreta omständigheter som talar för att varumärket skulle användas på ett sätt som är vilseledande i fråga om varornas art, kvalitet eller geografiska ursprung. Enbart omständigheten att bearbetade livsmedelsprodukter innehåller ett ortsnamn medför inte att allmänheten på orten förutsätter att produkten ifråga är framställd där.

PRV skriver även att tillverkning eller bearbetning av livsmedel som filmjölk är inte avhängigt en viss typ av ort eller geografiskt område, utan sådana produkter kan tillverkas på mejerier i olika delar av landet - en omständighet som allmänheten får antas vara medveten om.

PRV konstaterar därmed att det inte finns något stöd för att Bollnäsfil är vilseledande och avslår Falköpings invändning.

LÄS OCKSÅ: Starkt tredje kvartal av SCA

LÄS OCKSÅ: Lots dubblar storleken

PREMIUM: Ett steg närmare flerårigt spannmål