facebooktwittermail

Bollerup lockar elever från hela landet

Ett gott rykte och fokus på teknikutveckling är faktorer som gör att elever från hela landet söker sig till Bollerup naturbruksgymnasium.

Bollerup naturbruksgymnasium är ett av Sveriges största naturbruksgymnasier och har en total areal på 720 hektar.
Bollerup naturbruksgymnasium är ett av Sveriges största naturbruksgymnasier och har en total areal på 720 hektar. FOTO: BOLLERUP NATURBRUKSGYMNASIUM

Cirka 240 elever studerar på Bollerup naturbruksgymnasium som har huvudinriktningarna lantbruk eller häst. Över hälften av Skånes lantbrukselever går på gymnasieskolan, men utbildningarna lockar ungdomar från flera andra regioner.