facebooktwittermail

Bolagsförbudet hämmar inte lantbruket

Nuvarande jordförvärvslagstiftning är rimlig. Att göra det möjligt för aktiebolag att förvärva mark i Sverige är knappast nödvändigt för jord- och skogsbrukets utvecklingsmöjligheter. Efter att SLU har analyserat lagens effekter har vi nu ett bra underlag för att inte gå vidare med tankarna på en uppluckring av bolagsförbudet, skriver ATL:s Greger Ekman.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Med jämna mellanrum höjs röster för att avskaffa bolagsförbudet som begränsar juridiska personers möjligheter att förvärva mark. Frågan kom upp i konkurrenskraftsutredningen (2015) och nu senast i den nationella livsmedelsstrategin (2017).